OUDERCOMMISSIE

Wat is een oudercommissie?

Een oudercommissie bestaat uit een aantal ouders van de buitenschoolse opvang. Zij vertegenwoordigen alle ouders van de kinderen op de BSO locatie.

Waarom een oudercommissie?

Het doel van een oudercommissie is om in samenwerking met de organisatie de kwaliteit van de opvang te behouden en verbeteren.

Wie zit(ten) er in een oudercommissie?

Elke ouder die een kind op de BSO heeft, kan in de oudercommissie van de betreffende locatie.

Deelnemen aan een oudercommissie?

Wil je informatie of deelnemen aan de oudercommissie? Neem contact op met de locatiemanager.